جدیدترین تک ترانه ها
  • جدیدترین تک ترانه های امواجی
حمید صفت
زیر دلی
حمید صفت
زیر دلی
حمید صفت
زیر دلی
حمید صفت
زیر دلی
حمید صفت
زیر دلی
حمید صفت
زیر دلی
حمید صفت
زیر دلی
حمید صفت
زیر دلی
حمید صفت
زیر دلی
حمید صفت
زیر دلی
حمید صفت
زیر دلی
حمید صفت
زیر دلی
dfghfdfcdgcbgf
dfghfdfcdgcbgf

جدیدترین آلبوم ها

  • جدیدترین آلبوم ها در امواج
گذار بهرام نورایی
قهقرا
03:45
قهقرا
03:45
قهقرا
03:45
قهقرا
03:45
قهقرا
03:45
قهقرا
03:45
قهقرا
03:45
قهقرا
03:45

حمید صفت
زیر دلی

حمید صفت
زیر دلی
حمید صفت
زیر دلی
حمید صفت
زیر دلی

جدیدترین موزیک ویدیو ها

  • موزیک ویدئو های بروز را داشته باشید!

دل دل
حسین تهی

گذار
بهرام نورایی

گذار
بهرام نورایی

گذار
بهرام نورایی

جدیدترین پادکست ها

  • بیش از 20 دی جی با امواج کار میکنند!
دی جی محمود احمدی
میکس نوروزی 2020
دی جی محمود احمدی
میکس نوروزی 2020
دی جی محمود احمدی
میکس نوروزی 2020
دی جی محمود احمدی
میکس نوروزی 2020
دی جی محمود احمدی
میکس نوروزی 2020
دی جی محمود احمدی
میکس نوروزی 2020
دی جی محمود احمدی
میکس نوروزی 2020
دی جی محمود احمدی
میکس نوروزی 2020
دی جی محمود احمدی
میکس نوروزی 2020
دی جی محمود احمدی
میکس نوروزی 2020

محبوب ترین هنرمندان

  • بهترین ها با امواج کار می کنند!
امین هستم
امین هستم
امین هستم
امین هستم
امین هستم
dfghfdfcdgcbgf
dfghfdfcdgcbgf
دانلود موسیقی
x
کیفیت
128kbps
کیفیت
320kbps
دانلود اپلیکیشن امواج
دانلود موسیقی
x
کیفیت
128kbps
کیفیت
320kbps
کیفیت
320kbps
دانلود اپلیکیشن امواج